MEDENİ HUKUK

Kölgesiz Hukuk Bürosu tarafından Medeni Hukuk alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları,
 • Evlenme işleminin tamamlanmasına dair davalar
 • Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar,
 • Boşanma davaları,
 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği davalar,
 • Mal paylaşımından kaynaklı danışmanlık hizmeti ve davalar ( Mal rejimine ilişkin sözleşme hazırlama, tedbirler, Katkı payı alacağının dava öncesi hesaplanması hususunda danışmanlık hizmeti, aile konutu şerhi v.s olmak üzere),
 • Velayet ve şahsi münasebet tesisi talepli davalar,
 • Çocuk için iştirak nafakası davaları ( nafaka talebi, nafakanın arttırılması davası, nafakanın indirilmesi davası v.s.),
 • Eş yararına nafaka ( tedbir nafakası, yoksulluk nafakası),
 • Aile konutunun eşlerden birine tashihi davası,
 • Yardım Nafakası davaları,
 • Soy bağının kurulması davaları ( soy bağının reddi davası, tanıma ve babalık davaları),
 • Evlat Edinmeden kaynaklı davalar.
 • Veraset ilamı alınması
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Tenkis davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Muris muvazaası davaları açılması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi