TÜRKİYEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN HUKUKİ BOYUTU

ÖZET
İş sağlığı ve güvenliği (İSG), işyerinde işgörenleri kaza, mesleki hastalıklar ve sosyal risklere karşı korumak için
yapılan çalışmaları içerir. Bu konuda birçok yasal düzenlemeler mevcuttur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
bakanlığının yayınladığı “İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği” ve “İş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü” bunların
arasından en genel kapsamlı olanlarıdır. Bu yasal düzenlemelerde; iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin ve
işverenlerin yükümlülükleri anlatılmaktadır. Ayrıca işyerinde, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durumun tespiti
halinde işyerinin kapatılması veya işin durdurulması gibi yaptırımlardan bahsedilmektedir. Bu çalışmada, İSG
açısından İş Kanunu ve ilgili diğer kanunlar, İSG yönetmelikleri ve taraflara getirdiği yükümlülükler, ve İSG ve
tarafların sorumluluk, hak ve cezai hükümlülükleri, işverenin iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle maddi ve
manevi tazminat sorumluluğu, cezai sorumluluğu, idari sorumluluğu ve para cezaları incelendi. Bu yasal
düzenlemelerin nasıl uygulandığı araştırıldı ve yaptırımların gerçekten caydırıcı etkilerinin olup olmadığı ortaya
konmaya çalışıldı. Bunun içinse, iş mahkemelerinde açılan ve sonuçlanan ilgili davalar incelendi. Daha fazlası…