İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Kölgesiz Hukuk Bürosu, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

• Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
• Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
• İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar
hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi
çalışmalarının sağlanması
• Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından
yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
• İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması
ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
• Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve
fesih bildirimlerinin hazırlanması
• İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası
Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin
sunulması
• Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi