alaiddinkolgesiz

Kölgesiz Hukuk Bürosu

Kölgesiz Hukuk Bürosu 1987 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. İnsan hakları, demokrasi, şeffaf ve adil yönetim, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, inanç ve ifade özgürlüğü, adalet ideali gibi temel değerlere yürekten bağlı olan büromuz güven, vefa, sadakat ve müvekkil memnuniyeti ilkelerine dayalı bir hizmet anlayışını benimsemiştir.

Hukuki ve ekonomik konularda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden büromuz, yeniliklere ve değişimlere açık vizyonu ile kısa sürede büyümüş ve müvekkillerinden aldığı güç ile Türkiye’nin önemli hukuk bürolarından biri olmayı başarmıştır.

Kölgesiz Hukuk Bürosu, gelişen ve büyüyen yeni Türkiye’de hukuk düzeninin uluslararası hukuk ile uyumlu şekilde yeniden inşasında, önemli bir fonksiyon üstelendiğinin bilinci içerisinde hizmetlerini çeşitlendirerek ve artırarak sürdürmektedir. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası nitelikte birçok önemli hukuki uyuşmazlığın hallinde rol almaktadır. Büromuz; Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hukuki hizmetler verebilmekte ve operasyonel olarak dünyanın birçok ülkesinde müvekkillerine nitelikli hizmetler sunabilmektedir.

Kölgesiz Hukuk Bürosu, Türkiye’nin önemli hukuk fakültelerinden mezun olmuş avukatları ve yardımcı elemanlardan oluşan personeli ile kaliteli hizmetler sunmayı ve müvekkil memnuniyetini kendisine temel amaç edinmiştir.