FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiş, Kölgesiz Hukuk Bürosu bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye’de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.

Kölgesiz Hukuk Bürosu tarafından Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve
  uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri.
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili
  danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların
 • Telif hakları.
 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi.
 • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık
  hizmeti verilmesi.
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma
  görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi.