ENERJİ HUKUKU

Kölgesiz Hukuk Bürosu , elektrik, rüzgar, doğal gaz, güneş enerjisi yanı sıra biokütle, bioyakıt gibi yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Sektördeki başlıca iştigal konuları olarak enerji santralleri, petrol, gaz ve maden sıralanabilmektedir. Enerji sektöründeki sözleşmeler konusunda uzmanlaşan Kölgesiz Hukuk Bürosu, sektörün önemli özelleştirmelerinde de hukuki danışman olarak yer almıştır.

Kölgesiz Hukuk Bürosu tarafından Enerji ve Madencilik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

• Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri
• EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi
• Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence
raporlarının hazırlanması, hisse devirleri
• Emission reduction purchase agreement (ERPA)
• İmtiyaz sözleşmeleri
• Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri
• Üretim paylaşım sözleşmeleri
• Vergi dağıtım sözleşmeleri
• Lisans sözleşmeleri